Крипто:

101

Бирж:

5

Дотоодын зах зээлийн үнэлгээ:

₮142,309,216,934.23

Дотоод 24ц хэмжээ:

₮124,347,030.86

EN/MN (Mongolian)

MNT

Арилжааны Бирж

#
Бирж
Хэмжээ (Дотоод 24ц)
Хөрвөх чадварын оноо
#Хослолууд
#Койнууд
Мөнгөн тэмдэгтХэмжээ (Дотоод 7ө)
1

Coinhub

₮99,656,469.01--2929--chart7d
2

IDAX

₮19,405,984.34--11462--chart7d
3

Trade.mn

₮4,807,863.99--9969--chart7d
4

Capex

₮476,694.62--1818--chart7d
5

Corex

₮18.90--9651--chart7d