Крипто:

152

Бирж:

7

Дотоодын зах зээлийн үнэлгээ:

₮247,486,609,060.78

Нийт 24ц хэмжээ:

₮184,645,140.57

EN/MN (Mongolian)

USD

MNT

Хэрэглэгдэхүүн харах

Эрэлтэт
Өндөр өсөлттэй
Сүүлд нэмэгдсэн койнууд

0.0438

0.8800

Хэрэглэгдэхүүн харах

Өнөөдрийн Крипто ханшийн мэдээлэл

Гадаад

Монгол

Төвлөрсөн бирж
BSC
Лоялти
Вэб3
Энтертайнмент
Meme

#
Нэр
Ханш
24 цаг %
7 хоног %
Хэмжээ(24 цаг)
Гүйлгээнд буй хэмжээ
Зах зээлийн үнэлгээ
Сүүлийн 7 хоног

1

ARDX

ArdCoin

ARDX

23.2221

-7.20%

-0.62%

94,627,200

4,074,876 ARDX

93,602,325,875.95

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/ARDX.png

2

0.2090

-4.12%

-3.63%

37,345,626

178,656,029 SPC

18,813,282,529.04

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/SPC.png

3

0.0908

-0.01%

-2.41%

18,010,912

198,344,525 IHC

10,864,324,465.64

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/IHC.png

4

1.0010

0.00%

0.00%

100,543,014

100,442,571 MONT

2,850,284,328.89

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/MONT.png

5

17.4903

50.77%

50.77%

9,058,978

517,942 CHB

2,623,545,000.00

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/CHB.png

6

0.0155

-21.72%

-26.05%

5,957,798

383,301,165 ARDM

1,606,724,108.37

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/ARDM.png

7

0.0438

-12.73%

-12.73%

863,912

19,724,008 MNFT

6,132,000,000.00

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/MNFT.png

8

0.1930

-0.51%

1.58%

657,470

3,406,586 TRD

1,505,397,593.21

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/TRD.png

9

0.1891

-17.40%

-17.47%

519,904

2,749,520 URG

1,323,621,935.49

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/URG.png

10

36.0000

-10.02%

5.88%

351,602

9,766 OBOT

4,770,005,324.06

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/OBOT.png

11

0.2673

-19.01%

-24.33%

119,611

447,528 ZESC

267,270,171.87

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/ZESC.png

12

0.1106

1,005.89%

1,005.89%

86,755

784,487 WPL

1,990,596,352.93

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/WPL.png

13

0.0115

-22.82%

-22.82%

22,520

1,958,301 CPX

1,610,000,000.00

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/CPX.png

14

0.0806

-91.94%

-91.94%

7,201

89,345 CAEL

4,030,000,000.00

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/CAEL.png

15

0.8489

7.35%

7.35%

1,000

1,178 ADMC

84,045,243,668.60

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/ADMC.png

16

0.0064

39.87%

39.87%

33

5,138 ELFC

666,750,000.00

https://cms.krypto.mn/assets/7adab7c9-be5d-4426-9b88-dcf3222c5e48.png

17

0.8800

29.41%

0.00%

5

5 CRX

6,345,237,706.72

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/CRX.png

18

0.2320

0.00%

2.20%

0

0 DC

3,480,000,000.00

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/DC.png

19

0.0128

-14.67%

-14.67%

0

0 DAC

960,000,000.00

https://cdn.krypto.mn/static/assetIcons/DAC.png

Зөвхөн танд хэрэгтэй мэдээллийг шилэв

Виртуал хөрөнгийн зах зээлийн шинэлэг мэдээллийг имэйл хаягтаа хугацаа алдалгүй аваарай.