Крипто:

152

Бирж:

7

Дотоодын зах зээлийн үнэлгээ:

₮378,957,260,606.78

Нийт 24ц хэмжээ:

₮524,092,654.37

EN/MN (Mongolian)

USD

MNT

Хэрэглэгдэхүүн харах

Өндөр өсөлттэй
Сүүлд нэмэгдсэн койнууд

0.0631

1.3000

Хэрэглэгдэхүүн харах

Өнөөдрийн Крипто ханшийн мэдээлэл

Гадаад

Монгол

Төвлөрсөн бирж
BSC
Лоялти
Вэб3
Энтертайнмент
Meme

#
Нэр
Ханш
24 цаг %
7 хоног %
Хэмжээ(24 цаг)
Гүйлгээнд буй хэмжээ
Зах зээлийн үнэлгээ
Сүүлийн 7 хоног

1

ARDX

ArdCoin

ARDX

36.8395

0.13%

7.64%

338,737,921

9,194,965 ARDX

148,490,536,240.58

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/ARDX.png

2

0.1679

-1.71%

-7.33%

55,218,688

328,809,129 IHC

20,092,291,334.43

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/IHC.png

3

98.1780

0.41%

-1.40%

15,928,625

162,242 OBOT

13,008,582,214.59

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/OBOT.png

4

0.1367

-3.77%

0.02%

14,294,795

104,586,675 SPC

12,301,103,524.47

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/SPC.png

5

0.0631

-2.34%

0.55%

7,649,593

121,296,337 MNFT

8,829,145,662.63

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/MNFT.png

6

0.0298

7.05%

1.34%

1,510,510

50,605,074 ARDM

3,085,496,996.42

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/ARDM.png

7

0.9957

0.52%

1.04%

400,600,273

402,330,302 MONT

2,835,192,848.16

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/MONT.png

8

14.9955

5.60%

5.58%

3,683,255

245,623 CHB

2,249,325,000.00

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/CHB.png

9

0.2489

4.50%

-11.31%

1,027,570

4,128,046 URG

1,742,468,020.14

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/URG.png

10

0.9000

0.00%

0.00%

742,239

824,710 ADMC

89,099,972,922.15

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/ADMC.png

11

0.6931

18.69%

25.01%

634,284

915,148 ZESC

693,094,291.87

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/ZESC.png

12

1.3000

0.00%

-4.41%

533,210

410,161 CRX

9,373,646,612.20

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/CRX.png

13

0.1730

0.58%

-2.26%

148,317

857,329 TRD

1,349,395,562.35

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/TRD.png

14

0.9900

0.00%

-0.91%

64,072

64,718 CAEL

49,500,000,000.00

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/CAEL.png

15

0.0072

1.99%

-14.32%

53,414

7,439,331 ELFC

753,900,000.00

https://cms.krypto.mn/assets/7adab7c9-be5d-4426-9b88-dcf3222c5e48.png

16

0.6520

20.74%

26.60%

6,929

10,627 DC

9,780,000,000.00

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/DC.png

17

0.0197

0.00%

-5.29%

6,713

340,752 CPX

2,758,000,000.00

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/CPX.png

18

0.0352

41.73%

-29.11%

2,628

74,584 WPL

634,267,759.48

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/WPL.png

19

0.0309

0.00%

-0.10%

0

0 DAC

2,318,250,000.00

https://directus-admin.ap-south-1.linodeobjects.com/static/assetIcons/DAC.png

Зөвхөн танд хэрэгтэй мэдээллийг шилэв

Виртуал хөрөнгийн зах зээлийн шинэлэг мэдээллийг имэйл хаягтаа хугацаа алдалгүй аваарай.